CONSTRUCTION INDUSTRY

product : Master glenium ACE8320 ,Master rhebuild 1005,LSWR series ,LS mold release


ประเภท A สารลดปริมาณน้ำ

ประเภท B สารหน่วงการแข็งตัว

ประเภท C สารเร่งการก่อตัว

ประเภท D สารลดน้ำ และ หน่วงการก่อตัว

ประเภท E สารลดน้ำ และ เร่งการก่อตัว

ประเภท F สารลดน้ำระดับสูง

ประเภท G สารลดน้ำระดับสูงและหน่วงการแข็งตัว

product : LSRA 3870, LS advanceII, Neoblue RA317. Neoblue RA3272


ช่วยให้ถอดแบบง่าย คอนกรีตไม่ติดแบบ น้ำยาทาแบบหล่อคอนกรีตนี้ เป็นของเหลวที่

ผสมระหว่างน้ำมันกับสารเคมีพิเศษ

product : Masterpel 739


มีทั้งแบบน้ำมันเก่าและแบบผสมน้ำ

-ช่วยลดช่องว่างระหว่างโครงสร้างของเนื้อคอนกรีต ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบขาว จากการทำปฏิกิริยาระหว่างไอน้ำในช่องว่างและ CO2 ในอากาศ

-ป้องกันการซึมน้ำเนื่องจากเกิดพันธะแบบร่างแหที่ผิวชิ้นงาน

 
บริษัทหลานสิน จำกัด
17 ซ.รามอินทรา 64 ถนนรามอินทรา
                แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
                กรุงเทพฯ  10230
           
 
หมายเลขติดต่อ
02-136-5177,02-136-567
 
สนับสนุนทางอีเมล์
Marketing@lansingroup.com
 
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 - 18.00