SUGAR INDUSTRY  

PRODUCT : Tacelene chem 6308, Tacelene chem 6002


ผลิตภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำอ้อยปนเปื้อน

และส่งผลให้ได้ผลผลิตน้อยลง

 

PRODUCT : Neofloc 1010 , Neofloc 524


ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับถังพักใส เป็นพอลิเมอร์ช่วยในการแยกตะกอนต่างๆ

ออกจากน้ำอ้อย ทำให้น้ำอ้อยใสมากขึ้น

PRODUCT : Tacelene chme 7001,  Tacelene chme 7003, Antiprex SSC


สารช่วยป้องกันการเกิดตะกรันในชุดหม้อต้มและช่วยให้ตะกรันที่เกิดขึ้นไม่จับตัวกันแน่น

ซึ่งจะช่วยยืดระยะเวลาการทำความสะอาดและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

PRODUCT : Foamdoctor F2875,  Foamdoctor  F2960


ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมาณฟองที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่นปูนขาว ความร้อน เป็นต้น

PRODUCT : Amber2006, Amber2009


เคมีช่วยลดค่าสีของน้ำเชื่อม โดยอาศัยหลักการของประจุที่ต่างกัน ซึ่งเคมีจะจับกับประจุของสีเพื่อแยกออกจากน้ำเชื่อม ทำให้ได้น้ำเชื่อมที่ใสมากขึ้น และช่วยยืดอายุการใช้งานของเรซิ่น

PRODUCT : Alpha amylase, Dextranase, Duo enzyme(Alpha, Dextranase)


เอนไซม์ ทำหน้าที่หลักในการย่อยแป้งและลดความหนืดของน้ำเชื่อม

PRODUCT : Acrylic, Styrene


ผลิตภัณฑ์ช่วยลดค่าสีของน้ำเชื่อมในกระบวนการผลิตน้ำตาลรีไฟน์

PRODUCT : Seedmix Z400, seedmix z300 , Solvent: PEG300, PEG400, Ethyl alco


ตัวทำละลายที่มีความบริสุทธิ์สูง ใช้ในการทำละลายเม็ดน้ำตาลเพื่อใช้เป็นตัวล่อให้เกิดผลึกน้ำตาลในกระบวนการเคี่ยว

PRODUCT : Tacelene chem 3007


ผลิตภัณฑ์ช่วยลดความหนืดของแมสควิท (Massecuite) และน้ำเชื่อม (Syrup) โดยลดแรงตึงผิวทำให้มีความหนืดลดลง ส่งผลให้เคียวได้ง่ายขึ้น

PRODUCT :  Neotreat 747(ACH), Neotreat 1183(Anti-lichen)


ผลิตภัณฑ์ช่วยบำบัดน้ำดี – น้ำเสีย

PRODUCT : Tacelene chem 8303


สารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโซดาไฟ

 
บริษัทหลานสิน จำกัด
17 ซ.รามอินทรา 64 ถนนรามอินทรา
                แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
                กรุงเทพฯ  10230
           
 
หมายเลขติดต่อ
02-136-5177,02-136-567
 
สนับสนุนทางอีเมล์
Marketing@lansingroup.com
 
เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 - 18.00